Spring til indhold

Ret til sociale serviceydelser og dagtilbud

Alle der har lovligt ophold i Danmark har ret til sociale serviceydelser efter serviceloven. Det drejer sig for eksempel om hjælp og støtte til udsatte børn og voksne, ydelser til personer med handicap og ældre. Dine rettigheder til disse serviceydelser vil ikke blive ændret under udtrædelsesaftalen. Borgere med lovligt ophold i Danmark har ligeledes ret til ydelser efter dagtilbudsloven, herunder plads i en daginstitution, dagpleje mv.

Du kan læse mere om sociale serviceydelser og dagtilbud på Børne- og Socialministeriets samt Sundheds- og Ældreministeriets hjemmesider.

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet, vil du som britisk statsborger i udgangspunktet blive betragtet som tredjelandsstatsborger, men serviceloven og dagtilbudsloven sondrer ikke mellem unionsborgere og tredjelandsstatsborgere. Derfor vil alle britiske statsborgere, som efter Brexit fortsat har lovligt ophold i Danmark, også have samme rettigheder til ydelser efter serviceloven, som før Brexit. Det samme gælder adgangen til dagtilbud.

Der henvises til Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside for spørgsmål angående lovligt ophold efter Brexit.

Click here for english version.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler

Statsforvaltningen
Ellebjergvej 52
2450 København
www.statsforvaltningen.dk
euophold@statsforvaltningen.dk

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.uim.dk/brexit
uim@uim.dk

Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser og dagtilbud

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
www.socialministeriet.dk
sm@sm.dk

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
www.sum.dk
sum@sum.dk

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind