Spring til indhold

Danske borgere i Storbritannien

Det er vigtigt at understrege, at udtrædelsesaftalen ikke træder i kraft, før den er godkendt i det britiske parlament og i Europa-Parlamentet.

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlamentet og af Europa-Parlamentet, vil din ret som dansk eller britisk statsborger til ydelser fra Danmark, kunne fortsætte uændret i Storbritannien. Du vil således kunne modtage optjent dansk pension og efterløn i Storbritannien. Du vil også kunne opholde dig midlertidigt i Storbritannien med sygedagpenge. Dine rettigheder vil også gælde i forhold til fremtidige begivenheder. Hvis du bor og/eller arbejder i Storbritannien, har optjent pension fra både Danmark og Storbritannien og går på pension om fx 10 år, vil du kunne modtage optjent pension fra både Danmark og Storbritannien efter de regler, der ville gælde, hvis Storbritannien fortsat var medlem af EU. Dine rettigheder vil dog som bekendt kun forblive uændrede, hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet.

En manglende udtrædelsesaftale vil ikke berøre ret til optjent dansk pension, der er optjent i Danmark under Storbritanniens medlemskab af EU.

Du kan henvende dig til den danske ambassade i London, hvis du har yderligere spørgsmål eller behov for hjælp til dine rettigheder som dansk statsborger i Storbritannien.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kontakt

Generelle spørgsmål om betydningen af Brexit for retten til kontantydelser ved ledighed, sygdom og barsel samt pension, efterløn, børnetilskud og boligstøtte

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S
www.star.dk
star@star.dk

Spørgsmål om ret til ophold

United Kingdom Home Office
Marsham Street
London SW1P 4DF
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Generelle spørgsmål om ophold

Danmarks Ambassade, Storbritannien
55 Sloane Street
London SW1X 9SR
www.storbritannien.um.dk
lonamb@um.dk

 

Nyttige hjemmesider

Udlændinge- og Integrationsministeriet

EU-oplysningen

Kommissionen

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind