Spring til indhold

Køb og salg af varer til og fra Storbritannien

Hvis din virksomhed eksporterer eller importerer varer til/fra Storbritannien, vil Storbritanniens beslutning om at forlade EU få konkrete konsekvenser for din virksomhed. Konsekvenserne afhænger af, om Storbritannien og EU indgår en aftale, og i så fald hvad man bliver enig om i aftalen.

Hvis der ikke kommer en aftale, skal du særligt være opmærksom på, at varer, der eksporteres og importeres til og fra Storbritannien, skal fortoldes efter den britiske udtræden, hvilket du kan læse mere om her. Du bør derfor undersøge toldreglerne for import og eksport ud af EU, ligesom du skal importør- og eksportørregistreres, hvis du ikke i forvejen handler med lande uden for EU. Du skal også være opmærksom på, at Storbritannien ikke længere vil være dækket af de fælles EU-momsregler.

Storbritannien vil også få mulighed for ny produktregulering og -standarder. Du bør derfor holde dig løbende opdateret om krav til certificering, emballering mv. hos de britiske myndigheder.

Godkendelse eller markedsføringstilladelser udstedt af britiske myndigheder vil heller ikke gælde. Du bør derfor undersøge mulighederne for at få en godkendelse fra en myndighed i et andet EU-land.

Derudover skal du også være opmærksom på, at Storbritannien kan lave andre regler for forbrugerbeskyttelse. Hold derfor løbende øje med de britiske forbrugerregler.

Læs mere om Kommissionens forberedelser på Brexit her. Du kan læse mere om, hvilke overordnede regler, der gælder for handel i WTO-samarbejdet her.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for din virksomhed

Nyttige kontakter

Generelle spørgsmål vedr. erhvervsvilkår, såsom konkurrenceregler, statsstøtte, godkendelser m.m.

Brexit-tjeklisten

https://startvaekst.virk.dk/brexit-tjekliste

 

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
www.erhvervsstyrelsen.dk
erst@erst.dk

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup
www.dkpto.dk
pvs@dkpto.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.kfst.dk
kfst@kfst.dk

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
www.finanstilsynet.dk
finanstilsynet@ftnet.dk

Søfartsstyrelsen
Fjordvænget 30
4220 Korsør
www.soefartsstyrelsen.dk
sfs@dma.dk

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
www.sik.dk
sik@sik.dk

Spørgsmål vedrørende told mv.

Toldstyrelsen
Slet Parkvej 1
8310 Tranbjerg J
www.skat.dk/brexit
www.toldst.dk/om-toldstyrelsen/kontakt/

Spørgsmål vedrørende moms mv.

Skattestyrelsen
Østbanegade 123
2100 København Ø
www.skat.dk/brexit

Spørgsmål vedrørende fødevarer, foder og levende dyr

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
www.fvst.dk/brexit

Spørgsmål vedrørende kemikalier, affald og handel med truede arter

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.mst.dk/brexit

Spørgsmål vedrørende planter, frø, korn og landbrugsvarer med licenspligt

Yderligere information om import af landbrugsvarer med licenspligt hos Landbrugsstyrelsen.

Yderligere information om eksport af landbrugsvarer med licenspligt hos Landbrugsstyrelsen.

Yderligere information om import og eksport af planter, frø m.m. hos Landbrugsstyrelsen.

Yderligere information om optagelse på sortlisten hos Landbrugsstyrelsen

Spørgsmål vedrørende fisk

Fiskeripolitisk Kontor
Asiatisk Plads 2
1448 København K
http://um.dk/da/fiskeri/brexit/

Nyttige hjemmesider

Dansk Industris Brexit Toolkit
Dansk Erhvervs Brexit-tjekliste
Kommissionen

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Tjek DIN VIRKSOMHED

Prøv regeringens Brexit-tjekliste, hvor du kan få et nøjere indblik i, hvad Storbritanniens beslutning om at træde ud af EU kan betyde for din virksomhed.