Spring til indhold

Ansvarlige myndigheder

Generelle spørgsmål:

Udenrigsministeriet 

Juridisk Tjeneste

Asiatisk Plads 2

1448 København K

+ 45 33 92 06 29

um@um.dk

Indrejserestriktioner:

Rigspolitiet

Polititorvet 14

1780 København V

+ 45 33 14 88 88

politi@politi.dk

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Slotsholmsgade 10,

1216 København K 

+45 61 98 40 00 

uim@uim.dk

Udlændingestyrelsen

Ryesgade 53
2100 København Ø
+45 35 36 66 00

uim@uim.dk 

Indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer

Erhvervsstyrelsen

https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/sanktioner
Langelinie Alle 17
2100 København Ø

+45 35 29 10 00

erst@eksportkontrol.dk

Sanktioner i forbindelse med anløb og ophold i havne:

Søfartsstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 31

2500 Valby

+ 45 72 19 60 00

sfs@dma.dk

Tilsynsmyndighed i forbindelse med sanktioner på finansielle tjenesteydelser, investeringer, kreditgivning, långivning, statsobligationer og forsikringer:

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

+ 45 33 55 82 82

finanstilsynet@ftnet.dk

Våbenembargo samt sanktioner på militært udstyr til intern undertrykkelse:

Justitsministeriet

Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret

Slotsholmsgade 10

1216 København K

+ 45 72 26 84 00

jm@jm.dk

Sanktioner på studie- og forskningsvirksomhed:

Uddannelses- og forskningsministeriet

Børsgade 4

1215 København K

+ 45 33 92 97 00

ufm@ufm.dk

Sanktioner på luftfartsfaciliteter, herunder sikkerhed og afvikling af luftarter:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

+ 45 72 21 88 00

info@tbst.dk 

Import-, eksport- og transportforbud af bl.a. guld, ædelmetaller, diamanter, råolie, petrokemiske produkter, tømmer og ædle træsorter, luksusvarer og overvågningsudstyr:

SKAT

Toldlovgivning

Østbanegade 123

2100 København Ø

+ 45 72 22 18 18

Toldstyrelsen

Slet Parkvej 1

8310 Tranbjerg J

+ 45 72 22 18 18

toldst@toldst.dk

Sanktioner i forbindelse med arbejdsmæssige forhold

Beskæftigelsesministeriet

Center for jura, arbejdsret og internationale forhold

Ved Stranden 8

1061 København K

+ 45 72 20 50 00

bm@bm.dk

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Njalsgade 72c

2300 København S

Telefon: 72 14 20 01

Visse specifikke landesanktioner

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

+ 45 35 29 10 00

erst@eksportkontrol.dk

er endvidere ansvarlig for følgende specifikke landesanktioner:

Iran:

  • Eksport af grafit, råmetaller eller halvfabrikata
  • Eksport af Enterprise Ressource Planning software

Syrien:

  • Eksport af nøgleudstyr og -teknologi til olie- og gassektoren
  • Eksport af udstyr eller teknologi til brug for nye kraftværker til el-produktion
  • Eksport af jetbrændstof og flybrændstofadditiver

Rusland:

  • Eksport af produkter til olieindustrien

Nordkorea:

  • Eksport af flybrændstof