Spring til indhold

Gældende sanktioner

Nedenstående findes en oversigt over de gældende sanktioner, som Danmark er forpligtet til at håndhæve.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Bosnien-Hercegovina

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Burma-Myanmar

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Eksportforbud på udstyr til intern undertrykkelse
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder
 • Forbud mod eksport af varer og teknologi med dobbelt anvendelse, hvis det er bestemt helt eller delvist til militær brug, militære slutbrugere eller grænsepolitiet.
 • Indrejserestriktioner
 • Eksportforbud mv. af udstyr, teknologi og software til monitorering af telekommunikation og internettet
 • Forbud mod tilvejebringelse af militær uddannelse til eller militært samarbejde med Myanmar Forsvaret og grænsepolitiet

 Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Congo, Den Demokratiske Republik

 • Embargo på våben og relateret materiel

 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

 • Indrejserestriktioner

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

Den Centralafrikanske Republik

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité     

Egypten

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Eritrea

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
 • Inspektionsregime
 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder
 • Indrejserestriktioner

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

 

Guinea

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Guinea-Bissau

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsliste

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

Hviderusland/Belarus

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Eksportforbud på udstyr til intern undertrykkelse
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
 • Indrejserestriktioner
 • Indefrysning af økonomiske midler overfor visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Irak

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Restriktioner på handel med kulturobjekter
 • Indefrysning af finansielle midler samt restriktioner i økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

Iran

Fra den 17. januar 2016 er en stor del af de atom-relaterede økonomiske og finansielle sanktioner mod Iran suspenderet. Du kan se EU's retsakter vedrørende suspension her:

 

Det drejer sig overordnet om bl.a. om sanktioner vedrørende bankaktiviteter, forsikring, shipping, finansiel støtte til handel med Iran, importrestriktioner på olie og gas fra Iran samt indefrysning og indrejseforbud i forhold til en række listede personer og selskaber. Du skal være opmærksom på, at der samtidig indføres visse nye tilladelsesordninger og at en række sanktioner fortsat er gældende, jf. nedenfor.

 

Følgende dele af Rådsafgørelse 413/2010 er suspenderet

 

Indrejserestriktioner

 • Indrejserestriktioner for 36 bestemte personer/enheder (FN’s liste) (art. 19(1)(a))
 • Indrejserestriktioner for 301 bestemte personer/enheder (EU’s liste) (art. 19(1)(b))

Indefrysning af midler og økonomiske ressourcer

 

 • Indefrysning af midler tilhørende 301 bestemte personer (FN’s liste) (art. 20(1)(b) og 20(2))
 • Indefrysning af midler tilhørende 36 bestemte personer (FN’s liste) (art. 20(1)(a) og 20(2))

Eksport- og importrestriktioner

 • Salg mv. af nukleart materiale mv. (art. 1(1)(a), (b) og (d)) (NB: se nedenfor om ny tilladelsesordning)
 • Dual-use-produkter (art. 1(1)(e)) (NB: Se nedenfor om de almindelige dual-use eksportkontrolregler)
 • Salg af visse andre produkter (og finansiering, uddannelse mv. i tilknytning hertil), der kræver tilladelse (art. 2)
 • Køb mv. af olie, petrokemiske produkter og naturgas (art. 3, 3a og 3e)
 • Salg mv. af nøgleudstyr og -teknologi til visse sektorer inden for olie, naturgas- og den petrokemiske sektor (art. 4 og 4a)
 • Køb, salg mv. af guld, ædelmetaller, diamanter til, fra eller på vegne af Irans regering m.v. (art. 4c)
 • Salg mv. af grafit, råmetaller eller halvfabrikata mv. (art. 4e) (NB: se nedenfor om ny tilladelsesordning)
 • Salg mv. af nøgleudstyr til skibe (art. 4g)
 • Salg mv. af visse former for software (art. 4i) (NB: se nedenfor om ny tilladelsesordning)

 

Jugoslavien

 • Forbud mod at efterkomme visse krav relateret til FN Sikkerhedsrådsresolution 757 (1992) og relaterede resolutioner

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Kina

 • Embargo på levering af våben

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Libanon

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
 • Indrejserestriktioner
 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

 

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

Libyen

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Embargo på udstyr der kan anvendes til intern undertrykkelse
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
 • Informationskrav ifm. fragt til og fra Libyen
 • Indrejserestriktioner
 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder
 • Forbud mod at efterkomme krav fra visse personer/enheder samt den libyske regering
 • Krav til årvågenhed ved handel med libyske enheder
 • Inspektion af og specifikke restriktioner på visse fartøjer mhp. at stoppe ulovlig olieeksport fra Libyen
 • Beskyttelse af økonomiske operatører imod krav påvirket af foranstaltninger taget i overensstemmelse med sikkerhedsråds resolution 883 (1993)
 • Forbud mod at efterkomme krav relateret til kontrakter og transaktioner hvis udførelse er påvirket af foranstaltninger taget i overensstemmelse med sikkerhedsresolution 883 (1993) 

 

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

Maldiverne

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
 • Forbud mod indfrielse af visse fordringer
 • Indrejserestriktioner

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

 

Mali

 • Indrejserestriktioner
 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer eller enheder
 • Forbud mod at efterkomme krav fra visse personer eller enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Moldova

Nordkorea

 
 • Våbenembargo og forbud mod visse relaterede serviceydelser

 • Forbud mod eksport og import af dual use produkter

 • forbud mod handel med guld, andre dyrebare metaller og diamanter

 • Restriktioner på finansielle services, handel med obligationer ect. ¨

 • Eksportforbud for luksusvarer

 • Forbud mod bevillinger til regeringen, finansiel assistance, koncesionelle lån og eksport støtte relateret til sprednings-sensitive eller andre forbudte aktiviteter  

 • Styrket monitorering af transaktioner vedrørende nordkoreanske kredit- og finansielle institutioner

 • Styrket monitorering af last til og fra Nord Korea og afslag på flyvetilladelse i visse tilfælde

 • Indrejserestriktioner

 • Restriktioner ang. undervisning og træning

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsrådssanktionskomité

Rusland

 

Se under 'Ukraine' ang. sanktioner i relation til Ruslands annektering af Krim

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Embargo på dual-use varer og tjenesteydelser tilsigtet militær brug eller militær modtager
 • Importforbud på våben og relateret materiel
 • Forbud mod visse tjenesteydelser (relateret til våben og lignende materiel, dual use varer og teknologi samt, dybvand, Arktis og skiferolie)
 • Eksportforbud på visse typer af udstyr til olieindustrien
 • Forbud mod anskaffelse fra Rusland af våben og relateret materiel
 • Restriktioner på udstedelse af og handel med visse obligationer, aktier og lignende finansielle instrumenter 
 • Forbud mod at efterkomme visse krav fra visse personer og enheder
 • Forbud mod at forsyne visse personer og enheder med dual-use varer og teknologi

 

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Somalia

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
 • Inspektionsregime ifm. fragt til og fra Somalia
 • Indefrysning af økonomiske midler overfor visse personer/enheder
 • Indrejserestriktioner
 • Importforbud på trækul og visse relaterede tjenesteydelser

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Sudan

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
 • Indrejserestriktioner
 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

 

Sydsudan

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Indrejserestriktioner
 • Indefrysning af økonomiske midler overfor visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Syrien

 • Restriktioner ang. eksport mv. af visse typer udstyr der kan anvendes til intern undertrykkelse

 • Forbud mod våbeneksport

 • Eksportforbud mv. af udstyr, teknologi og software til monitorering af telekommunikation og internettet

 • Importforbud mv. for råolie og petroleum produkter

 • Eksportforbud mv. for udstyr og teknologi til brug for olie- og gasindustrien

 • Eksportforbud mv. for nye syriske pengesedler og mønter

 • Forbud mod handel med guld or andre dyrebare metaller og diamanter

 • Eksportforbud mv. for luksusprodukter

 • Eksportforbud mv. for udstyr til brug for elværker

 • Forbud mod investeringer i olieindustrien og mod konstruktion af elværker

 • Indefrysninger

 • Forbud mod udstedelser af lån til Syrien i visse tilfælde

 • Restriktioner på finansiel støtte til handel

 • Forbud mod handel med Syriske statsobligationer

 • Restriktioner på finansielle ydelser

 • Forbud mod forsikrings- og genforsikringsydelser

 • Forbud mod at modtage syriske fragtfly mv.

 • Indrejserestriktioner 

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Tunesien

 • Indefrysning økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Ukraine

 • Importforbud på varer fra Krim og Sevastopol
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
 • Forbud mod at efterkomme visse krav fra visse personer og enheder
 • Forbud mod at investere i fast ejendom i Krim og Sevastopol
 • Forbud mod at investere i enheder i Krim og Sevastopol
 • Embargo på visse varer og teknologi til brug i visse sektorer (transport, telekommunikation, energi, olie, gas og mineralressourcer)
 • Forbud modhavneanløb for visse skibe i Krim og Sevastopol
 • Indrejserestriktioner
 • Indefrysning af økonomiske midler overfor visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Venezuela

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af visse personer, enheder eller organer
 • Indrejserestriktioner
 • Eksportforbud af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, til visse personer, enheder eller organer i Venezuela
 • Eksportforbud mv. af udstyr, teknologi og software til monitorering af telekommunikation og internettet
 • Forbud mod levering af visse tjenesteydelser (relateret til militært udstyr) til visse personer, enheder eller organer i Venezuela
 • Eksportforbud af visse udstyr og teknologi eller software til personer, enheder eller organer i Venezuela
 • Forbud mod at efterkomme krav fra visse personer, enheder eller organer

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Yemen

 • Indrejserestriktioner
 • Indefrysning af økonomiske midler overfor visse personer/enheder
 • Forbud mod at efterkomme visse krav

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Zimbabwe

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Eksportforbud på udstyr til intern undertrykkelse
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
 • Indrejserestriktioner (suspenderet fsva. visse fysiske personer)
 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder (suspenderet fsva. visse fysiske og juridiske personer og enheder)

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Tematiske sanktionsregimer

For så vidt angår Afghanistan

 • Embargo på salg, overdragelse, transport eller anden form for levering af våben, militært udstyr, militærteknisk bistand og træning

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

 

For så vidt angår AL Qaeda

 • Embargo på salg, overdragelse, transport eller anden form for levering af våben, militært udstyr, militærteknisk bistand og træning

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

 

Andre enkeltpersoner eller grupper

 • Embargo på salg, overdragelse, transport eller anden form for levering af våben, militært udstyr, militærteknisk bistand og træning

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind
Juridisk Tjeneste

Folkeretskontoret (JTK)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: jtk@um.dk