Spring til indhold

Fiskeri og hvalfangst i Arktis

Læs om fiskeri- og fangstområdet i Arktis

Centrale organisationer mv. på fiskeri- og fangstområdet

  • ICES - International Council for the Exploration of the Sea: International organisation, der står for koordinering og promovering af havforskningen i Nordatlanten og de tilstødende have Østersøen og Nordsøen. Organisationen har 20 medlemsstater, herunder Danmar med Færøerne og Grønland.
  • NAMMCO - North Atlantic Marine Mammal Commission: Regional forvaltningsorganisation for havpattedyr med Norge, Island, Færøerne og Grønland som medlemmer. NAMMCO har observatørstatus i Arktisk Råd.
  • NAFO - Northwest Atlantic Fisheries Organization: Regional fiskeriorganisation, der leverer videnskabsbaseret rådgivning, samt forvalter og regulerer fiskeri i Nordvestatlanten. NAFO består pt. af 12 medlemmer, herunder Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland.
  • NEAFC - North East Atlantic Fisheries Commission: Regional fiskeriorganisation, der leverer videnskabsbaseret rådgivning og forvalter og regulerer fiskeri uden for 200 sømil i Nordatlanten og op til Nordpolen. NEAFC består pt. af 5 medlemmer, herunder Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland.
  • IWC - International Whaling Commission: International forvaltningsorganisation som regulerer fangst af store hvaler. Danmark med Færøerne og Grønland er medlem. Grønland tildeles kvoter på store hvaler via de såkaldte ”aboriginal subsistence whaling quota”.
Hval ved Arktis
Foto: Fernando Ugarte

Hvalfangst

Danmark er i en ganske unik situation, når det gælder hvalfangst, idet Kongerigets tre dele - Danmark, Færøerne og Grønland – har hver sin hvalpolitik. Denne særlige situation har ligheder med USA og Rusland, der også skelner mellem befolkningsgrupper med behov for hvalfangst og resten af territoriet. Færøernes og Grønlands maritime politik baserer sig på princippet om at kunne leve af havets ressourcer på bæredygtig måde, hvad enten det er fisk, sæler eller hvaler. Hver rigsdel har egen kompetence til at regulere udnyttelsen af hvalressourcerne i egne farvande – for visse hvalarter dog med respekt af beslutninger, som Kongeriget er bundet af inden for rammerne af Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC). Hele riget er således bundet af IWC’s aktuelle forbud mod kommerciel fangst af store hvaler.
På Færøerne og i Grønland er der almindelig opslutning om den principielle politik, og det politiske krav er at sikre befolkningerne mulighed for fangst. I rigsdelen Danmark stiller mange sig grundlæggende tøvende over for hvalfangst og der drives ikke hvalfangst i danske farvande, om end der er forståelse for Grønlands og Færøernes situation. I danske farvande gælder EU’s regler, dvs. et totalt forbud mod hvalfangst. I Grønland drives fangst af såvel små hvaler som store hvaler med henblik på samfundets fødevareforsyning. Store hvaler er omfattet af IWC’s reguleringskompetence. Derfor søger Kongeriget som medlem af IWC med mellemrum at opnå tilslutning i IWC til kvoter af relevante hvalarter til Grønland. Færøerne har tidligere drevet kommerciel fangst af store hvaler, men har i de sidste mange år alene drevet ukommerciel fangst af små hvaler, hovedsageligt grindehvaler, som ikke er underlagt IWC. Færøerne ser dog fremdeles bæredygtig kommerciel hvalfangst som en rettighed og støtter andre nationers ret til det samme.