Spring til indhold

Centralasien

Danmarks prioriteter i forhold til de centralasiatiske lande er beskrevet i ”Centralasien-strategi – Danmarks politik over for Centralasien”. Dansk bilateral udviklingsstøtte til regionen udgør ca. 10 mio. kr. årligt og er især rettet mod Tadsjikistan og Kirgisistan.

De fem centralasiatiske lande Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan og Kirgisistan har været selvstændige stater siden Sovjetunionens opløsning i 1991. Der refereres ofte til landene som en homogen gruppe, men der er reelt tale om ret forskellige lande hvad angår geografi, demografi, energi-ressourcer og generel økonomisk situation.

I alt bor der knap 60 mio. mennesker (2012) i de fem lande, heraf knap halvdelen i Usbekistan. Landene er generelt kendetegnet ved svage demokratier, stærke præsidentembeder, en bekymrende menneskerettighedssituation og svage civilsamfund. Delvist undtaget er Kirgisistan, som de seneste år har taget de første skridt mod parlamentarisk demokrati.

Regeringerne er klart sekulært orienteret, og der er eksempler på myndighedernes lave tolerance over for islamiske og andre religiøse grupper. Som noget relativt nyt er der endvidere en voksende opmærksomhed på risikoen for voldelig ekstremisme og terrorangreb.

Danmarks prioriteter i forhold til de centralasiatiske lande er beskrevet i "Centralasien-strategi – Danmarks politik over for Centralasien"

Dansk bilateral udviklingsstøtte til regionen udgør ca. 10 mio. kr. årligt og er især rettet mod Tadsjikistan og Kirgisistan. Støtten har primært fokus på forbedret grænsekontrol, uddannelse af nærpoliti i landområder, forebyggelse og bekæmpelse af religiøs radikalisering samt fremme af uafhængige medier og respekt for menneskerettigheder.

Læs mere om de enkelte indsatser her

Danmark arbejder inden for EU for en samlet og koordineret EU-tilgang til Centralasien. EU vedtog i 2007 en egentlig strategi for unionens relationer til Centralasien. Strategien fokuserer på både politiske og sikkerhedspolitiske relationer og på udviklingsbistand og handelssamarbejde, herunder samarbejde om adgang til regionens omfattende energiressourcer.

Strategiens prioritetsområder blev bekræftet i forbindelse med en revision i 2012, idet vigtigheden af forbedret sikkerhed, øget samarbejde mellem landene i regionen og støtte til god regeringsførelse blev understreget.

Læs også EU’s Centralasien strategi

Kontakt

Kontoret for det Europæiske Naboskab (EUN)

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

1448 København K

 

E-mail: eun@um.dk

Telefon: +45 33 92 04 82