Spring til indhold

Cases

 

Læs om arbejdet og resultater i:

 

Bangladesh – hvor Arbejdstilsynet eksporterer godt arbejdsmiljø til glæde for arbejderne i tekstilindustrien og danske virksomheder.


Brasilien – hvor Erhvervsstyrelsen bekæmper korruption og bureaukrati gennem digitalisering til glæde for især de fattigste borgere og virksomheder.


Ghana - hvor Søfartsstyrelsen hjælper med at skabe bedre rammevilkår for den maritime sektor til gavn for Ghana og danske virksomheder.


Indonesien -
hvor Miljøstyrelsen hjælper med langsigtet energiplanlægning og integration af vedvarende energi til gavn for indoneserne og miljøet.

 

Indonesien - hvor Miljøstyrelsen hjælper med omstillingen til et mere bæredygtigt affaldssystem.

 

Kina – hvor Miljøstyrelsen hjælper med at sænke luftforureningen med afsæt i danske erfaringer til glæde for borgerne i Kina og danske virksomheder.


Sydafrika – hvor Miljøstyrelsen hjælper med en mere effektiv vandforsyning til glæde for sydafrikanerne og danske virksomheder.

 

Vietnam – styrkelse af de lovgivningsmæssige rammer indenfor fødevaresikkerhed i svineproduktionen. Fokus på brug af veterinære lægemidler, fodersikkerhed og sporbarhed.

 

 

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk