Spring til indhold

AfDB - Den Afrikanske Udviklingsbank

AfDB har som sit hovedformål at fremme økonomisk og social udvikling i de afrikanske medlemslande gennem lån, investeringer og faglig bistand.

Banken formidler lavt forrentede lån til udviklingslandene, primært gennem optagelse af lån på de internationale kapitalmarkeder med sikkerhed i aktiekapital og reserver. Banken bidrager gennem rådgivning til at højne kvaliteten af de aktiviteter, der finansieres. I tilknytning til Banken er oprettet en fond, Den Afrikanske Udviklingsfond (AfDF), der blev etableret i 1972, som en fælles institution under AfDB og dens medlemslande. Fondens hovedformål er at yde gavebistand og bløde lån til de fattigste af Bankens medlemslande. Det er igennem denne fond, at størstedelen af Danmarks bidrag til Banken kanaliseres. Danmarks bidrag til Fonden er på ca. 630 millioner kroner i perioden 2014-2016.

Den Afrikanske Udviklingsbank er en foretrukken partner for de afrikanske lande og spiller en afgørende rolle i forhold til fremme af social og økonomisk udvikling. I 2014 var bankgruppens operationer på i alt 7,6 milliarder USD, hvor infrastrukturlån til energi, transport og vand og sanitet udgjorde den største andel (55,4 pct.). Netop store infrastrukturprojekter efterspørges i stigende grad blandt de afrikanske lande og er afgørende for fortsat vækst på kontinentet.

Danmarks strategi for samarbejdet med den Afrikanske Udviklingsbank kan ses her. Organisationsstrategien udstikker rammerne for Danmarks samarbejde med Banken i de kommende år (2016-2019).


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk