Spring til indhold

Udenrigsministerens tale ved Global Summit arrangeret af Udenrigsministeriet, den 9. januar 2017

Jeg er rigtig glad for at stå her i dag. Det er mit første møde som udenrigsminister med et bredt udsnit af danske eksportvirksomheder.
 
Tallene taler for sig selv: 700.000 jobs afhænger af eksporten til udlandet. Eksporten er med andre ord V8-Audi-motoren i dansk økonomi. Den sikrer arbejdspladser og giver os vækst og velstand. Og udsigterne for eksporten i 2017 er virkelig lovende. Omkring 2,3 procent vækst i vareeksporten og 2,4 procent i tjenesteydelser. Det er ikke så ringe endda.
 
Som udenrigsminister og partiformand for Liberal Alliance er handel, eksport og investeringer naturligvis en af mine vigtigste politiske prioriteter. Samarbejdet med jer er vigtigt for mig og denne regering. Vi, i regeringen og Udenrigsministeriet skal skabe de bedst mulige rammer for jeres vækst og internationalisering.
 
Jeg vil i dag komme med mine 5 hovedprioriteter som handels- og eksportminister. Og jeg vil opfordre til, at vi samarbejder endnu tættere for at udnytte de muligheder, globaliseringen giver os.

GLOBALISERING
Jeg sagde, da jeg tiltrådte, at globalisering samlet set bliver min vigtigste prioritet. At gøre globaliseringen for alle. At sikre at Danmark udnytter globaliseringen. Og at sikre muligheder for alle.
 
Globalisering med frihandel og internationalt samarbejde har bidraget til at løfte millioner af mennesker ud af absolut fattigdom. Varer, ideer og mennesker kan bevæge sig på tværs af landegrænser og kontinenter. Det skaber velstand. Det nyder vi i Danmark godt af. 

Globaliseringen drives frem af den teknologiske udvikling. Der er virkelig tale om højoktan brændstof. Supercomputere, digitalisering, automatisering og robotter skaber hele tiden nye muligheder for virksomheder og mennesker. Det eneste konstante er forandring, som statsministeren sagde i sin nytårstale.
 
I Danmark er vi enormt dygtige til at håndtere den konstante forandring og være på forkant. I er enormt dygtige til at udnytte den teknologiske udvikling.
En ny europæisk holdningsundersøgelse bekræfter da også, at danskerne er blandt de mindst globaliseringsangste befolkninger i Europa.

Vi ser vores økonomi og samfundsstruktur som konkurrencedygtig. Og vi er trygge. Vi har også gode rammer for at være globaliseringsparate – selvom vi hele tiden skal sikre, at de bliver bedre og følger med.
 
Alligevel er der mange, der forbinder globaliseringen med noget negativt og ikke mindst med udflytning af arbejdspladser, arbejdsløshed og øget ulighed. Og der er også danskere, der mister jobbet og bliver hægtet af udviklingen. Og dem skal vi som samfund selvfølgelig tage hånd om. Men det passer simpelthen ikke, at globalisering og handel fører til øget arbejdsløshed. 
 
Når antallet af beskæftigede i danske havne er faldet, skyldes det så øget handel og flere skibe? Nej, selvfølgelig ikke. Det skyldes moderne containertrafik, hvor maskiner og ny teknologi overtager de tunge og lavt betalte job fra havnearbejderne. Og samme logik gør sig gældende med postvæsen og telefoncentraler.
 
Når arbejdsstyrken i landbruget er styrtdykket til kun at udgøre 2,3 procent af arbejdsstyrken, skyldes det så, at vi producerer mindre mælk og færre svin. Nej selvfølgelig ikke. Det skyldes mekanisering af landbruget. Ny teknologi. 

Og den teknologiske udvikling går så ufattelig hurtigt. Dét har skabt mange nye digitale forretningsmuligheder og flere af dem direkte disruptive. Det giver nye muligheder med deleøkonomi og andet, men det rører også ved de eksisterende samfundsstrukturer. Det direkte ryster etablerede virksomheder og sektorers forretningsgrundlag.
 
I dag har vi fornøjelsen at have Jesper Mogensen fra SKOV A/S på besøg. Han vil senere give et eksempel på en fremsynet dansk virksomhed, der ikke vil læne sig tilbage og vente på, at andre disrupter deres forretning.

Arbejdsløshed opstår kun, hvis vi ikke har en tilstrækkelig veluddannet og fleksibel arbejdsstyrke, dygtige iværksættere og virksomheder til at skabe og overtage de nye jobs, som opstår. Og hvis vi ikke fremtidssikrer dansk erhvervslivs rammebetingelser.
 
Det billede, der bliver tegnet af globaliseringsmodstandere, nationalister og populister om befolkningsgrupper, der har tabt på globaliseringen, passer stort set ikke på Danmark.

Et godt eksempel er Esbjerg, der blev ramt af globaliseringen i 2012. Svineslagtningerne på Danish Crown flyttede til billigere slagterier i udlandet. 514 ansatte mistede jobbet.
Mange havde arbejdet i årtier på slagteriet. For nogle var det hele familiens indtægt, der kom fra slagteriet, fordi både mand og kone arbejdede der. Men det, der lignede en social og økonomisk katastrofe, blev vendt til en succeshistorie.

Slagteriet, kommunens jobcenter, fagforeninger og staten gik sammen om at hjælpe de mange afskedigede medarbejdere.

De fik jobs indenfor offshore, i slagteribranchen i andre byer, blev uddannet til elektrikere, dykkere, pædagoger, skolelærere etc. På nær 16 kom alle i uddannelse eller i nyt job. 

DE KONKRETE FOKUSOMRÅDER
Ifølge cheføkonom Mads Lundby Hansen fra CEPOS viser nye beregninger, at stort set alle befolkningsgrupper i DK har oplevet et løft i levestandarden de seneste to årtier (siden 1994).

Vores største udfordring er at kvalificere alle til at bestride jobs i en stadig mere avanceret og digitaliseret økonomi, som den danske. Og det er et politisk ansvar.

Vi skal sørge for de bedst tænkelige rammer, så virksomhederne til enhver tid har adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Jeg/regeringen har fire fokusområder:

  1. Intelligent arbejdsmarkedspolitik. Ikke tiltag, der bremser virksomheders muligheder for at deltage i den globale økonomi.
  2. Bedre rammebetingelser, mindre topskat! og færre afgifter.
  3. Uddannelse, forskning, innovation.
  4. Adgang til finansiering og gode forhold for investeringer.

Som udenrigsminister – og handels- og eksportminister vil jeg den kommende tid fokusere på 5 indsatsområder:  

1) Små og mellemstore virksomheder: Over halvdelen af den danske eksportvækst siden 2008 kommer fra de små og mellemstore virksomheder. Samtidig ser vi, at virksomhederne hurtigere begynder at eksportere end hidtil. Regeringen vil skabe de bedst mulige rammevilkår – så vi kan få endnu flere af de små og mellemstore virksomheder til at eksportere.

2) Advisors on the ground: Vi – udenrigstjenesten – er Danmarks udkigspost på såvel nær- som på fjernmarkeder. Vi er derude, og vi står klar til at hjælpe jer.
Det gælder nærmarkederne og det gælder eksempelvis store markeder som USA og Kina, hvor OECD’s seneste konjunkturbillede viser en opadgående tendens. Vi er allerede derude. Vi ved hvad der rører sig. Og står klar til at hjælpe jer.
 
3) Styrket økonomisk diplomati: Udenrigsministeriet bidrager til stærkere vækst og beskæftigelse gennem en række eksportinitiativer – ikke mindst til de nye vækstmarkeder. Udenrigsministeriet bidrager til at tiltrække flere investeringer til Danmark. Og vi er med til at skabe synergi mellem eksportfremme og udviklingssamarbejdet. Det styrker vi med udsendelse af flere vækstrådgivere til en række vækst- og udviklingslande.
 
4) Digitalisering og e-handel. Danmark skal være med helt i front for at skabe de bedste muligheder for danske virksomheder. Med vores innovationscentre kan vi hjælpe danske virksomheder globalt til den nyeste teknologi og de stærkeste internationalepartnerskaber.
Når det gælder e-handel på det globale marked, så halter danske virksomheder lidt bagefter. Vi vil derfor hjælpe med at udnytte mulighederne bedre og skabe adgang til online salgsplatforme verden over. Vi kalder det eVitus, og I kan høre meget mere om det bagefter hos vores rådgivere.
 
5) Tiltrækning af udenlandske investeringer. Udenlandske virksomheder udgør kun 1 procent af alle virksomheder i Danmark, men bidrager med næsten 30 procent af eksporten. Og for en meget stor del af innovation og produktivitetsforbedring. Derfor vil vi arbejde målrettet for at tiltrække flere udenlandske investeringer til landet. Vi kan og skal have input udefra.
 
Nu har I mine pejlemærker for vores samarbejde. Men for mig er det vigtigt, at det netop bliver et samarbejde og at vi lytter til jer og jeres behov. Det vil jeg gerne gøre – og jeg vil også opfordre jer til at snakke med de 50 rådgivere fra en række forskellige nær- og fjernmarkeder, som Eksportrådet har samlet nedenunder. De står om lidt klar til at give gode råd om mulighederne på netop deres marked.
 
Der er behov for samarbejde, konstant fremtidssikring og nytænkning, hvis vi skal opfylde ambitionen om at gøre Danmark til vindere i globaliseringen. Jeg håber I får en god og udbytterig eftermiddag.
 
Tak.