Spring til indhold

Center for Global Politik og Sikkerhed

Center for Global Politik og Sikkerhed varetager det bilaterale forhold til landene i Afrika, Asien, Latinamerika, Oceanien, Mellemøsten og Nordafrika, EU’s udenrigspolitik samt regionalt og internationalt samarbejde i forhold til disse lande.

Opgaver og ansvarsområder: 
 • Formulering og gennemførelse af Danmarks samlede politik og strategier over for de pågældende lande og regioner såvel bilateralt som multilateralt
 • Udviklingssamarbejde og gennemførelse af regionalbistand
 • Udarbejdelse af policy-initiativer, analyser, landestrategier og regionalstrategier.

Globale stabiliserings- og sikkerhedspolitiske spørgsmål er også forankret i centret, herunder NATO og EU’s sikkerhedspolitiske samarbejde, Danmarks deltagelse i militære og civile operationer, terrorbekæmpelse samt civilt beredskab. Fokus er bl.a. på nye trusler og den ændrede globale sikkerhedssituation samt at tage højde herfor gennem styrket samtænkning af sikkerhedspolitikken og de diplomatiske, udviklingsmæssige og humanitære indsatser.

Centret varetager desuden den hjemlige udenrigspolitiske koordination på EU-området og samarbejdsrelationerne til EU’s fælles udenrigstjeneste.

Centerchef:

Lisbet Zilmer-Johns, tlf. 33 92 12 03, gps@um.dk

Kontorer:

 • Mellemøsten og Nordafrika, kontorchef Anders Tang Friborg
  Tlf. 33 92 00 26, mena@um.dk 
 • Afrika, kontorchef Anders Garly Andersen,
  Tlf. 33 92 13 11, afr@um.dk
 • Stabiliserings- og Sikkerhedspolitik, kontorchef Jakob Henningsen 
  Tlf. 33 92 03 88, ssp@um.dk
 • Asien, Latinamerika og Oceanien, kontorchef Erik Laursen
  Tlf. 33 92 04 83, alo@um.dk