Spring til indhold

Center for Ressourcer og Drift

Center for Ressourcer og Drift arbejder strategisk med Udenrigsministeriets menneskelige og økonomiske ressourcer og skaber dermed rammerne for en effektiv og sikker global opgavevaretagelse.

Opgaver og ansvarsområder:  

 • Strategisk HR-arbejde, herunder kompetenceudvikling, personalepolitik, lønpolitik- og lønadministration, rekruttering- og stillingsbesættelse samt varetagelse af personaleadministrative og personalejuridiske opgaver 
 • Økonomistyring samt fastholdelse af en sikker drift
 • Drift, udvikling og støtte til ministeriets fælles IT-infrastruktur
 • Drift og videreudvikling af ministeriets elektroniske arkivsystemer. Behandling af historiske forespørgsler
 • Støtte til kolleger og enheder i hjemme- og udetjenesten vedr. ressourcer, vilkår for udsendte, administration af ejendomme, ledelsesrelaterede spørgsmål samt krise- og familierådgivning
 • Repræsentationernes og medarbejdernes sikkerhed, herunder fysiske sikringsprojekter, sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedsfaglig rådgivning
 • Den daglige service af organisationen i København, herunder Eigtveds Pakhus.

Kontorer:

 • Koncern HR, kontorchef Vibeke Rovsing Lauritzen
  Tlf. 33921620, hr@um.dk
 • Økonomikontoret, kontorchef Erik Brøgger Rasmussen
  Tlf. 33921741, oko@um.dk
 • IT-kontoret, kontorchef Lone Munch Thorsen
  Tlf. 33921055, it@um.dk        
 • Sikkerheds- og Ejendomskontoret, kontorchef Odd Sinding
  33920517, sek@um.dk