Spring til indhold

Amerika

Oversigt over Danmarks repræsentationer i Nord- og Sydamerika pr. 1. januar 2015.

 

""

Rød: Ambassade - Hvid: Repr. ved international organisation - Blå: Handelskontor - Grøn: Innovationscenter - Orange: Generalkonsulat
Klik på kortet for at hente en komplet oversigt med forklaringer (i PDF).

Klik her for en beskrivelse af repræsentationstyper

 

Land By Repræsentationstype Nettoudgift DKK 2014 Antal udsendte primo 2015 Antal lokalt ansatte primo 2015
Argentina Buenos Aires Ambassade 4.960.522 2 10
Bolivia La Paz Ambassade 11.724.575 5 18
Brasilien Brasilia Ambassade 7.709.122 3 10
Brasilien Sao Paulo Generalkonsulat og Innovationscenter 5.812.946 3 16 
Canada Ottawa Ambassade 7.225.690 2 6
Canada Toronto Generalkonsulat 3.515.969 1
Chile Santiago Ambassade 7.294.733 2 10
Colombia Bogotá Ambassade 3.308.221 3 5
Mexico Mexico Ambassade 6.695.045 3 7
USA Atlanta Handelskontor 1.858.919 1
USA Chicago Generalkonsulat 2.482.904 1
USA New York Generalkonsulat og FN-Mission 52.549.633 13 38
USA Silicon Valley Innovationscenter 5.614.332 3
USA Washington Ambassade 33.578.581 14 24
  Total   154.331.192 56 173

Bemærkninger:

Tabellen viser den realiserede nettoudgift pr. repræsentation i 2014. Tallene indeholder lønudgifter for både udsendte og lokalt ansat personale, driftsudgifter til husleje, sikkerhed mv. samt indtægter vedr. eksportfremmearbejde og borgerservice.

Repræsentationstypen er opgjort pr. 1. 1. 2015, mens nettoudgifterne er fra 2014. Nettoudgifterne for 2015 kan variere fra nettoudgifterne i 2014 som følge af udsving i kurser, priser, inflation m.v.

Antal udsendte og lokalt ansatte er opgjort som antal personer pr. juni 2015.