Spring til indhold

Andre landes pas- og visumregler

Det er vigtigt, at du i god tid før din rejse undersøger, om dit pas er gyldigt og om det indeholder blanke sider til eventuelle grænsekontrolstempler.

Du skal være opmærksom på, at nogle lande kræver, at dit pas er gyldigt nogle måneder ud over rejsens varighed. Hvilke regler der gælder for netop dit rejsemål, kan du se i rullemenuen til højre. Vær også opmærksom på, at dit pas skal medbringes ved rejser til Schengen-landene, selv om grænsekontrollen mellem disse lande er ophævet.

Når du rejser til de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island), der alle deltager i Schengen-samarbejdet, er det dog ikke nødvendigt at kunne legitimere sig med et pas. Men husk at medbringe anden form for billedlegitimation, f.eks. kørekort.

De norske myndigheder har skærpet kontrollen af indrejsende ved grænseovergange og færgeterminaler, således at nordiske borgere, der rejser ind i Norge, skal kunne vise gyldigt pas.

Forsøg på at indrejse i fremmede lande på et dansk pas, der har været meldt mistet og er fundet igen, kan medføre problemer. I værste fald kan indrejse til det pågældende land blive nægtet. Såfremt man tidligere har haft meldt sit pas mistet, anbefales det derfor at søge om nyt pas.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er landets myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne for landet, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav.

Du skal være opmærksom på, at dit visum gælder for de aktiviteter, du regner med at udføre, mens du opholder dig i udlandet. Et turistvisum giver normalt ikke mulighed for f.eks. at studere, lave journalistisk arbejde, at arbejde eller være frivillig for en NGO. Mange lande ser meget alvorligt på en overtrædelser af visumreglerne. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte ambassaden eller et konsulat for det land, du skal rejse til. Klik her for at komme til The Copenhagen Diplomatic List, hvor du bl.a. finder telefonnumre på udenlandske ambassader.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Danske biometriske pas - ofte stillede spørgsmål

Pr. 26. juni 2012 skal alle være i besiddelse af eget pas

Fra den 26. juni 2012 skal alle være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af Danmark. Børn under 15 år, der er optaget i en voksens pas, skal derfor have eget pas.

Der henvises til Rigspolitiet pressemeddelelse af d.d. samt spørgsmål og svar i samme dokument. Læs pressemeddelelsen samt spørgsmål og svar her.

Hvad betyder det for mig, at der er indført nye biometriske pas 1. januar 2012?

Dit nuværende pas er stadig gyldigt indtil udløbsdatoen.

Der er efter 1. januar 2012 færre danske repræsentationer i udlandet, hvor du kan søge om biometriske pas. Liste over de ambassader, der kan udstede biometriske pas med fingeraftryk, finder du her.

De nye pas kræver installation af særligt udstyr til optagelse af fotos, fingeraftryk og underskrift og til adgang til det Centrale Person Register og det centrale pasregister.

De øvrige danske ambassader samt hovedparten af de danske honorære konsulater kan fortsat udstede nødpas samt forlænge pas. Fra 15. juni 2012 kan de endvidere tage imod ansøgninger om pas til børn under 12 år.

Hvad gør Udenrigsministeriet for at forbedre serviceniveauet på pasområdet?

Indførsel af nye biometriske pas med fingeraftryk pr. 1.1.2012 har gjort det vanskeligere for danskere i udlandet at få udstedt pas, da der er færre steder, hvor man kan ansøge. Udenrigsministeriet har derfor undersøgt mulighederne for at finde praktiske løsninger, som kan gøre det lettere at søge pas i udlandet.

Børn under 12 år:

Pr. 15. juni 2012 er det muligt for børn under 12 år (som ikke skal afgive fingeraftryk) at søge om pas på de honorære konsulater og ambassader uden biometrisk udstyr. Bemærk, at der skal medbringes to papirbilleder og at begge forældremyndighedsindehavere skal give samtykke. De fleste honorære konsulater og ambassader uden biometrisk udstyr kan stadig udstede nødpas og forlænge eksisterende pas.

Mobilt paskontor:

I visse regioner med behov for udvidet adgang til pasudstedelse på grund af mange danskere i området og store afstande eller andre transportmæssige udfordringer, vil der med regelmæssige mellemrum komme besøg af dansk ambassadepersonale som medbringer en særlig kuffert med udstyr til at tage fingeraftryk og billeder og modtage pasansøgninger. Så snart de praktiske forhold omkring denne såkaldte kuffertløsning er på plads de enkelte steder, vil det blive offentliggjort via ambassadernes hjemmesider midt 2012.

Der opkræves det samme ansøgningsgebyr uanset hvor i udlandet ansøgningen indleveres.

Hvad indeholder de nye biometriske pas udstedt efter 1. januar 2012?

Alle danske pas, der er udstedt efter 1. januar 2012, indeholder en chip med data fra passets maskinlæsbare kode samt biometrisk data som digitalt foto, fingeraftryk og underskrift. Børn under 12 år får ikke taget fingeraftryk og børn under 5 skal ikke skrive under på deres pas. Chippen, der allerede blev indført i pas udstedt efter 1. august 2006, har frem til 2012 alene haft data fra passets maskinlæsbare kode og et digitalt foto.

Hvorfor indføre nye biometriske pas med fingeraftryk 1. januar 2012?

Beslutningen om at indføre fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet. Med de nye biometriske pas sikres borgerne også muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der på sigt vil kræve den type pas ved indrejse.

De digitale fotos, fingeraftryk og underskrift skaber større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. Med de nye pas er du desuden bedre sikret mod, at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for dig.

Skal jeg medbringe billeder til passet?

Nej, kun i særlige tilfælde. Ambassaden bliver med det nye udstyr i stand til at tage billeder til passet. Ved ansøgning om almindeligt dansk pas skal ansøger derfor ikke længere medbringe to fotos, men de skal medbringes i følgende tilfælde:

  • nødpas skal to fotos fortsat medbringes.
  • Til mindre børn kan det anbefales at medbringe et nyt billede af barnet. Dette billede kan scannes af ambassaden i de situationer, hvor det ikke er muligt at få taget et billede som opfylder kravene.
  • Ved ansøgning om pas til børn under 12 år ved honorære konsulater eller ambassader uden biometrioptag skal der medbringes to papirbilleder.

Du kan læse mere om krav til pasbilleder på Politiets hjemmeside.

Kan jeg søge pas i Danmark selv om jeg bor i udlandet?

Ja, og det er billigere. Alle danske statsborgere kan få udstedt et pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune, og man behøver ikke at være bosiddende i kommunen. Find den ønskede kommune på www.borger.dk og ring på forhånd for åbningstider, tidsbestilling mv. og oplys, at du er bosiddende i udlandet. Ekspeditionstiden er kortere, end hvis du bestiller pas i udlandet. Du kan spørge det konkrete Borgerservicecenter, om hvor langt ekspeditionstid de har og eventuelt om der er mulighed for endnu hurtigere levering, hvis der er særlige grunde til at det haster.

Udenrigsministeriet anbefaler at få bestilt pas under ophold i Danmark i så god tid, at man kan få det udleveret, mens man stadigvæk befinder sig i Danmark. Ellers kan du træffe aftale med kommunen om, at de sender passet til en dansk repræsentation i udlandet, hvor du kan få udleveret passet. For at få udleveret passet i udlandet betales et gebyr der, hvor du afhenter passet. Gebyret udgør i 2014 kr. 190).

En liste over de repræsentationer du kan få sendt dit pas til, kan findes øverst i denne fane under overskriften "Hvad betyder det for mig, at der er indført nye biometriske pas 1. januar 2012? ".

Kan jeg få mit pas udleveret i Danmark selvom jeg søger i udlandet?

Ja. Lige meget hvor i udlandet du søger, kan dit pas blive sendt til en kommune i Danmark, der kan stå for udleveringen og det koster ikke ekstra.

Kan jeg søge om pas på de honorære konsulater og ambassader uden biometrisk udstyr?

Kun nogle typer pas. De honorære konsulater og ambassader uden biometrisk udstyr kan fra 15. juni 2012 tage imod pasansøgninger om pas til børn under 12 år samt forlænge pas og udstede nødpas.

De honorære konsulater kan findes via de lokale ambassaders hjemmeside eller ved kontakt til ambassaderne.

Der opkræves det samme ansøgningsgebyr uafhængigt af hvor i udlandet ansøgningen indleveres.

Kan jeg få et biometrisk pas hvis min finger er skadet?

Ja, men det afhænger af skadens omfang. Ifølge lovgivningen skal der altid biometri i et biometrisk pas. Det betyder, at man kun kan få et nødpas, som er uden biometri, hvis man eksempelvis har plaster, bandage eller gips på hele hånden. Hvis det derimod kun drejer sig om en enkelt finger, er det stadigvæk muligt at få et biometrisk pas. I så fald tages fingeraftryk af en anden finger end pegefingeren.

Skal små børn også afgive fingeraftryk?

Nej. Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas.

Kan jeg få mit barn indskrevet i passet?

Nej. Siden 1. oktober 2004 har børn, også nyfødte og unavngivne, skullet have deres eget pas. Det kan evt. udstedes af repræsentationen som et nødpas, hvis der er akut behov for et pas. Børn, der er indskrevet i dit pas før denne dato, kan i nogle lande stadig rejse sammen med dig på dit pas. Der er andre lande, der stiller krav om, at børn har eget pas, og her skal du kontakte dit rejsemåls ambassade/repræsentation for nærmere oplysninger.

Hvorfor er det ikke længere muligt at søge om danske pas på de honorære konsulater?

Det er fortsat muligt at få forlænget sit pas og få udstedt et nødpas og fra 15. juni 2012 få udstedt pas til børn under 12 år.

De nye biometriske pas kræver installation af særligt udstyr til optagelse af fotos, fingeraftryk og underskrift. Samtidig med indførsel af de nye biometriske pas, har Udenrigsministeriets repræsentationer overtaget opgaver, der kræver adgang til både Pasregister og CPR register i Danmark. Denne adgang stiller store krav til datasikkerhed og i praksis krav om adgang til Udenrigsministeriets krypterede datanetværk. De honorære konsulater er ikke opkoblet til dette netværk.

Hvordan kan jeg få forlænget mit pas eller få et nødpas?

Siden den 1. januar 2012 har det været en betingelse for forlængelse af et udløbet pas, at det ikke er udløbet for mere end tre måneder siden. Desuden kan et pas kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Det anbefales, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Forlængede pas kan fx ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA.

Et nødpas udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et nødpas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter benyttelsen. Rejse på et nødpas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets og transitlandes myndigheder godkender nødpas

Ved indgivelse af ansøgning om nødpas skal der medbringes 2 papirbilleder der lever op til politiets krav.

Du kan læse mere om krav til pasbilleder på Politiets hjemmeside.  

Udenlandske pas- og visumregler

Reglerne for de forskellige lande kan findes ved hjælp af rullemenuen til højre på denne side 

Hvis du planlægger en rejse uden for EU eller de nordiske lande, er det en god idé på forhånd at undersøge, om dit rejsemål kræver visum af danske statsborgere. Det kan også anbefales at undersøge, om rejselandet stiller særlige krav til danske pas.

Udenrigsministeriet har udarbejdet en oversigt over udenlandske visumregler for danske statsborgere. På oversigten i rullemenuen kan du også læse om evt. særlige regler for danske pas, som de forskellige lande måtte stille.

Regler kan hurtigt blive ændret

Hvis du vil vide mere

Selv om oversigten over udenlandske pas- og visumregler løbende føres ajour, kan reglerne ændres med kort varsel. Derfor anbefaler vi, at du kontakter en repræsentation for det land, du skal rejse til, som også vil kunne svare, hvis du har yderligere spørgsmål.

Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysninger om andre landes pas- og visumregler.

Søg visum i god tid

Og tjek gyldighedsperiode

Selv om det er oplyst i oversigten, at man mange steder kan få visum ved indrejsen, er det alligevel klogest, at du søger visum på forhånd for at undgå forsinkelser ved indrejsen. Ansøgning om visum skal indgives til en ambassade eller et konsulat i det land, du ønsker at besøge.

Det er vigtigt, at du søger visum i så god tid som muligt, da der nogle steder er meget lange ekspeditionstider. Og glem ikke at søge om visum med flere indrejser, hvis du ønsker at rejse til et nærliggende land og derefter genindrejse til det første land.

Nogle gange sker der det, at det udstedte visum ikke er i overensstemmelse med din ansøgning, og det er derfor vigtigt, at du tjekker visummets gyldighedsperiode, når du får udleveret passet.

Det sker også, at lufthavnspolitiet visse steder stempler forkerte ind- og udrejsedatoer i passet. Det kan give problemer under opholdet, og i mange tilfælde vil det være nødvendigt at søge om nyt visum hos de lokale myndigheder. Derfor er det meget vigtigt, at du altid kontrollerer, hvad der bliver skrevet og stemplet i dit pas under din rejse.

På krydstogt i USA

Særlige forholdsregler ved krydstogtrejser i USA

Hvis du skal rejse på krydstogt i USA skal du være opmærksom på, at flere rederier kræver, at dit pas er gyldigt i 6 måneder ud over rejsens varighed.

Udenrigsministeriet anbefaler, at du, som dansk statsborger, kontakter rejsearrangøren eller rederiet for at få oplyst, hvilke krav passet skal opfylde i forbindelse med den konkrete rejse.

Når du rejser til USA, skal dit pas normalt blot være gyldigt under opholdet - altså til og med sidste dag af opholdet i USA. Men flere rederier stiller flere og andre krav til passets gyldighed. Derfor er det godt, hvis du sikrer dig, at du følger reglerne.

Særligt om opholdstilladelser

Udlændinge med fast ophold i Danmark

Hvis du er udlænding og har fast ophold i Danmark, kan du i en række tilfælde rejse til de andre Schengen-lande uden at skulle søge om visum. Den danske opholdstilladelse og et gyldigt pas vil være tilstrækkeligt.

På Udlændingeservices hjemmeside kan du se, hvilke opholdstilladelser der giver ret til at rejse inden for Schengen-området.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Oplysningerne her på siden gælder først og fremmest for korte besøg, hvor formålet er turisme. Hvis du har andre formål med at besøge et land, skal du undersøge, om der så er andre regler for visum. Andre formål kan fx være forretningsbesøg, studier, journalistisk arbejde, frivilligt arbejde, praktikophold og andet arbejde.

 

Vi tilstræber, at oplysningerne her på siden er opdaterede, så de er korrekte og dækkende. Vi kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Derfor anbefaler vi, at du kontakter landets ambassade eller konsulat eller immigrationsmyndighederne i landet og undersøger de aktuelle regler, inden du rejser.

 

 

 

Udenlandske pas- og visumregler

Reglerne i oversigten gælder kun for danske statsborgere.