Spring til indhold

Hyppigt stillede spørgsmål om tilflytning og studieophold i Storbritannien

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Jeg planlægger at flytte til Storbritannien efter udtrædelsesdatoen. Kan jeg det, når jeg er dansk statsborger?

Ja, du kan godt flytte til Storbritannien efter udtrædelsesdatoen. Du behøver ikke at søge om tilladelse hos de britiske myndigheder, hvis du ikke vil blive i mere end 3 måneder.

Hvis du vil blive i mere end 3 måneder, skal du søge om ”European Temporary Leave to Remain”. En tilladelse vil være gyldig til 3 års ophold. Du skal betale et gebyr for at søge om ”European Temporary Leave to Remain”.

Fra januar 2021 indfører Storbritannien et nyt immigrationssystem. Hvis du er dansk statsborger og vil bosætte dig i Storbritannien derefter, skal du søge efter reglerne i det nye system. Det gælder også, hvis du har en ”European Temporary Leave to Remain”, der udløber efter det nye system bliver indført i januar 2021. Hvis du ikke opfylder kravene i det nye system, skal du forlade Storbritannien, når din ”European Temporary Leave to Remain” udløber.

Ophold i Storbritannien i mere end 3 måneder, hvis der ikke kommer en Brexit-aftale.

Hvad er mine rettigheder i Storbritannien, hvis jeg som dansk statsborger flytter til Storbritannien efter udtrædelsesdatoen?

Hvis du vil bosætte dig i Storbritannien i mere end 3 måneder, skal du søge om ”European Temporary Leave to Remain”. En tilladelse vil være gyldig til 3 års ophold, hvor du vil have ret til at bo, arbejde og studere i Storbritannien. Du skal betale et gebyr, for at søge.

Fra januar 2021 indfører briterne et nyt immigrationssystem. Hvis du er dansk statsborger og vil bosætte dig i Storbritannien derefter, skal du søge efter reglerne i det nye system. Det gælder også, hvis du har et ”European Temporary Leave to Remain”, der udløber efter, at det nye system bliver indført i januar 2021. Hvis du ikke opfylder kravene i det nye system, skal du forlade Storbritannien, når din ”European Temporary Leave to Remain” udløber.

Ophold i Storbritannien i mere end 3 måneder, hvis der ikke kommer en Brexit-aftale.

Jeg vil studere i Storbritannien efter udtrædelsesdatoen. Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg er dansk statsborger?

Hvis du vil tage på studieophold gennem Erasmus+ efter udtrædelsesdatoen, skal du være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at Storbritannien deltager i Erasmus+ fremover. Hvis Storbritannien ikke er en del af Erasmus+, vil studieophold i Storbritannien via Erasmus+ ikke være muligt.

Det vil stadig være muligt at tage på studieophold i Storbritannien uden for Erasmus+. Hvis dit studieophold ikke er via en udvekslingsaftale mellem en dansk og en britisk uddannelsesinstitution, men du selv arrangerer det, skal du være opmærksom på, at studieafgifterne på sigt kan blive væsentligt højere end i dag. Storbritanniens regering har meldt ud, at niveauet for studieafgifter for EU-borgere til og med studieåret 2019/20 vil forblive som nu.

Læs mere om, hvad Brexit vil indebære for dig, der er studerende (Uddannelses- og Forskningsministeriet).

Generelle krav til danske statsborgere, som ønsker at bo i Storbritannien efter udtrædelsesdatoen (britiske myndigheder – tekst på engelsk).

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind