Spring til indhold

Dansk Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed

I forbindelse med etableringen af enheden for religions- og trosfrihed i Udenrigsministeriet er der oprettet et kontaktforum for den danske ressourcebase og særligt interesserede i den danske indsats til fordel for religions- og trosfrihed i udlandet. Hensigten er at samle danske aktører fra trosbaserede og sekulære civilsamfundsorganisationer, forskerverdenen, religiøse institutioner og andre, der ønsker at bidrage til arbejdet med at fremme religions- og trosfrihed i udlandet. Der afholdes møder i kontaktforum for religions- og trosfrihed ca. to gange årligt.

Information til kommende møder vil blive opslået på denne side. Ønsker du at modtage kommende invitationer direkte på mail, så skriv til JTFM@UM.DK med angivelse af ’Kontaktforum for religions- og trosfrihed’ i emnelinjen.

    

     

Fjerde møde i Regeringens Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed blev afholdt den 8. oktober 2019 i Folketingets Fællessal med deltagelse af omkring 100 deltagere fra trosbaserede organisationer, forskere, religiøse ledere, politikere og civilsamfundet generelt. Mødet blev afholdt i forlængelse af det dansk finansierede internationale ekspertseminar om identifikation af positive synenergier mellem religions- og trosfrihed og ligestilling ved brug af FN’s Verdensmål.

Det fjerde møde i Kontaktforum brugte anledningen til at invitere de internationale eksperter til rundbordssamtale om de foreløbige resultater fra de internationale drøftelser om positive synergier mellem religions- og trosfrihed, ligestilling og opfyldelsen af SDG målene for klimaforandringer og sundhed. Ved anden rundbordssamtale diskuterede eksperterne trends i FN-regi om håndteringen af religions- og trosfrihed herunder initiativet ”Faith for Rights” samt relationen mellem religions- og trosfrihed og hhv. konfliktforebyggelse og ytringsfrihed. Formanden for Folketingets tværpolitiske gruppe for international tros- og religionsfrihed, Daniel Toft Jacobsen, og tidligere koordinator af International Panel of Parliamentarians for FoRB (IPP-FoRB), Ed Brown, afsluttede arrangementet med samtale om erfaringer og fremtidsudsigter for at forstærke indsatsens for religions- og trosfrihed i det parliamentariske arbejde globalt.

Efter de faglige indspark var der reception i Folketinget med mulighed for at samtale og netværke mellem Kontaktforums deltagere og de mange internationale eksperter.

Ved mødet præsenterede minister for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn, ligeledes den nye regerings tilgang til fremme af religions- og trosfrihed samt beskyttelse af religiøse minoriteter (link til talen).

      

Programmet for mødet kan ses her.